Vad tjänar en jurist?

Många är intresserade av att få information om juristyrket. Juridik är ett område där det finns ett flertal så kallade högstatusyrken som innebär att man har en viktig samhällsfunktion och får hjälpa människor och företag i svåra situationer. Dessutom kan yrkesrollen innebära att man tjänar en hel del pengar. Det går dock inte att rakt av besvara frågan; vad tjänar en jurist? Lönen skiljer sig mycket åt beroende på inom vilket av juridikens område som juristen är verksam. I den här texten ska vi titta på vilka jurister som ligger bäst till lönemässigt och varför det är så.

sveriges_lag_2013Välavlönade anställningar inom juridik

Juridik handlar inte ibland om stora pengar. Det kan hända att man behöver ta ett snabblån för att ha råd med juridisk hjälp. Den som tror sig ha goda chanser att vinna ett mål som rör pengar kan dock tjäna in kostnaden många gånger om. Duktiga jurister kan skapa enormt stora värden för företag, organisationer och individer. Det är därför som deras tjänster kostar mycket pengar och det leder till att de enskilda juristerna ligger bra till lönemässigt. Domare, åklagare och advokater är nödvändiga för ett fungerande rättssamhälle och inom dessa tre yrken har man löner som är i nivå med t.ex. överläkare och chefer på medelstora företag. Jurister som driver eget företag och som specialiserar sig på rådgivning gentemot företag kan tjäna ännu mer pengar än jurister med fast anställning. Skattejurister är kända för att kunna vara nöjda när arvodet kommer in på kontot. I sin yrkesverksamhet hjälper de ofta företag att komma undan miljonbelopp i skatter och andra avgifter.

Lönestatistiken talar ett tydligt språk

När det gäller lönestatistik för jurister får man titta på alla dem som har avlagt juristexamen. Även om man efter den utbildningen kan få många olika jobb ser vi att jurister generellt sett tjänar bra. Rikssnittet för en juristlön ligger över 40 000 kronor i månaden. Gruppen åklagare och advokater har en snittinkomst på 50 000 kronor i månaden. Störst variation finns i gruppen företags-, förvaltnings- och organisationsjurister. Topparna inom den kategorin kan tjäna betydligt mer än domare, åklagare och advokater men det finns också jurister som har valt bort bort att göra karriär, rent ekonomiskt. Kanske arbetar de på en ideell organisation med frågor som, istället för att vara lukrativa, ligger dem varmt om hjärtat. I Sverige anses det vara dålig advokatsed att ta provision, d.v.s procent på de pengar som en dom i ett ekonomiskt ärende kan ge klienten. Det är timtaxa som gäller för jurister och 2500 kronor i timmen är ett riktmärke.

Reply