Vidareutbildning för jurister

Är du jurist och vill komma vidare i din karriär? Kanske drömmer du om att kunna söka ett arbete där du får chansen att arbeta som ledare inom näringslivet? Då är ett bra tips att fundera över sätt som du kan vässa din kompetens på.

Juristutbildningen är lång och gedigen, vilket innebär att du redan har goda grundkunskaper som är attraktiva för många arbetsgivare. Men något som kan saknas för den som endast har juridikstudier bakom sig är den bredare förståelsen för hur effektiva processer i företag fungerar. För att lära dig mer och kunna söka tjänster på högre nivå är ett program inom Executive MBA ett utmärkt steg att ta. Hos Mgruppen kan du välja mellan tre program: ledarskap, strategi och finans. När du klarat av utbildningen får du en konkurrenskraftig examen som kan öppna dörrar som tidigare varit stängda.

Specialisera dig som jurist

Eftersom det är omöjligt att vara expert på alla rättsområden som jurist gäller det att specialisera sig. En jurist kan arbeta inom vitt skilda områden såsom media, familjerätt eller brottsrätt. Ofta är det lättare att nå framgång som jurist om du verkligen kan ett rättsligt område till punkt och pricka. Kanske har du idag hamnat på en tjänst som du inte trivs med? Då kan det vara läge att fundera över om det är ett annat område inom juridiken du tror att du skulle kunna trivas bättre inom. På flera universitet och högskolor finns fördjupningsutbildningar i juridik och det finns även privata utbildningsföretag som erbjuder både korta och långa utbildningar i till exempel skatterätt och bolagsrätt.

Om du har möjlighet att få vidareutbildning av din befintliga arbetsgivare kommer det att underlätta en hel del. Både ekonomiskt och för att du då har möjlighet att gå kursen på arbetstid. Detta förutsätter förstås att du är överens med din chef och får utbildningen godkänd. Det kan underlätta om du förklarar att du skulle vilja lära dig mer för att kunna utföra fler avancerade arbetsuppgifter i framtiden.

Komplettera med kunskap i andra ämnen

Juristyrket är ett mycket respekterat yrke med hög status. Detta innebär att jurister är attraktiva även i andra arbetsroller än de klassiska som exempelvis åklagare eller handläggare på en myndighet. En del jurister väljer att komplettera sin utbildning för att kunna arbeta på ett bredare sätt. Att ha kunskaper i ekonomi och juridik är en lyckad kombination eftersom ekonomi är inblandad i de flesta processer i ett företag. Även IT-kunskaper är bra att komplettera med som jurist då det underlättar förståelsen för till exempel hur personuppgifter behandlas i datasystemen. Något som blivit extra viktigt när reglerna kring GDPR trädde i kraft i Sverige.

Reply