Juridik och konsumenträtt

Juridik är något som kan tyckas vara rätt anvacerat och ointressant för gemene man. Detta trots att vi alla kommer i kontakt med det dagligen i olika former och inte betraktar det som juridik, utan enbart som saker som hör till vardagen. Dock finns det en juridisk aspekt i dessa företeelser som kan vara gynnsamma som privatperson att veta.

Träffandet av avtal i vardagen

När vi konsumerar varor och prylar så ingår vi juridiskt sett ett avtal med företaget eller försäljaren. Det kan vara allt från när vi handlar mat i affären eller köper en ny teknikprodukt, liksom en ipad 5. Det man som konsument ska veta är att det finns olika rättigheter och skyldigheter varierande på om man handlar på nätet eller i en fysisk butik.

Handlar man exempelvis en teknikprodukt på nätet så ingår man ett distansköpsavtal, så till vida att man träffar avtalet digitalt. Detta typ av köp regleras av lagen om distansavtal. Detta framgår påriksdagens hemsida där hela lagen är utskriven och samtliga paragrafer som ingår i den.

Fördelen med att handla exempelvis teknik från mresell är att de har 12 månaders, något som företaget inte är tvungna genom lag att ha, men de väljer att ha det för att det är en trygghet för konsumenten. En fysisk butik kan likväl ha garanti, men det är mer vanligt förekommande att en fysisk butik har det än en nätbaserad butik.

Enligt hallåkonsument måste butiker inte erbjuda sina kunder garanti på varor, men det är önskvärt om de gör det då det som sagt är en säkerhetsfaktor för konsumenten och ökar förtroendet denne har för företaget. Detta är ett exempel på då det kan innebära större fördelar för konsumenten att handla på nätet respektive en fysisk butik. Lagen om distansavtal gör det även enklare för konsumenten att åberopa fel på produkten, då det inte finns samma undersökningsplikt på varan man köper av naturliga skäl.

Reply