Vad är en domare?

Att vara domare är ett yrke som många ser upp till och är mer komplext och krävande än vad många tänker. Det kräver både att man är självständig och att man vet lagen och dess rättsområden.

Utbildning

För att kunna vara domare måste man vara en jurist i grunden. För att nå den nivån behöver man ha avlagt kandidatexamen i juridik eller en juristexamen. Den utbildningen är normalt mellan fyra till fem år. Efter det tar det lång tid att bli domare, totalt sett kan det ta mer än tio år att för att få vara domare. Det krävs dessutom att du har jobbar som fiskal i ett år och sedan ett godkännande för att få fortsätta. Sedan krävs att du tjänstgör som tingsfiskal i två år. Efter det måste du tjänstgöra som domare i drygt ett år. Om man vill jobba i hovrätten eller kammarrätten krävs dessutom ett antal år som assessor.

En bra presentation av dig själv är alltid bra att ha då du förmedlar mycket genom den, allt från tänderna genom den bästa distriktstandvården till kläderna. Det krävs uppenbarligen både tålamod och mycket studier för att bli domare.

Vad gör en domare?

En domare kan arbeta vid olika domstolar. Antingen vid en förvaltningsdomstol eller vid en allmän domstol. I förvaltningsdomstolen dömer man mål som handlar om skatter, sociala mål, och liknande. Här finns även instanser, förvaltningsrätt, kammarrätt och högre förvaltningsrätt. Vid en allmän domstol, som börjar vid tingsrätten sedan hovrätten och högsta domstolen döms alla mål som gäller tvister och brott. Dessa två täcker dock inte in de olika brott som kan behöva dömas i Sverige. Vissa brott behöver dömas i mer specialiserade domstolar såsom arbetsdomstolen och marknadsdomstolen.

Domaren förbereder de mål som kommer upp i rätten. Vad man normalt är ute efter är att de olika målen förlikas då båda parter kommer överens om ett avtal istället för att behöva avgöras i en huvudförhandling. Om målet når förhandlingar kan en domare döma ensam eller med en eller flera domare. Om så krävs sitter dessutom nämndemän med i domstolen. Den domare som är ordförande leder rätten och alla parter hörs samt vittnen och experter. Bevis läggs fram och ett beslut tas sedan. Normalt sett samlas domare och nämndemän och diskuterar igenom vad som har uppdagats och försöker komma fram till en lösning. Om de inte kan komma överens sker en omröstning för att komma fram till ett domslut. Om den åtalade förklaras skyldig bestäms också straffet som ska utfärdas, det kan vara allt från ringa böter till fängelsestraff och beror självklart på lagstiftningen. Domaren måste ha både goda juridiska kunskaper och kunna tänka logiskt för att tillämpa en saklig och rättvis dom.

Vad tjänar en domare?

Lönen hos en domare är normalt sett relativt hög då yrket kräver både utbildning och en exceptionell personlighet. Lönen har gått från att 2005 vara i genomsnitt 36 000 kr i månaden till att i dagens läge vara mer än 50 000 kr i månaden beroende på ålder och erfarenhet.

Reply