Ekonomi på juridikprogrammet

Som student vet man hur det ibland kan vara för mycket månad kvar i slutet av pengarna. Om man läser juridik blir man snabbt insatt i hur olika ekonomiska trassligheter kan se ut, både för privatpersoner och företag. Ekonomi är inte bara en fråga för individen utan det är också en samhällsfråga som rör alla i samhället på ett eller annat sätt. På juristprogrammet får man ofta läsa om hur ekonomi påverkar människan på olika sätt, särskilt vad gäller juridiska frågetecken. Att läsa detta program innebär ofta en hel del kostnader för studenter då kurslitteraturen ofta är mycket dyr, och då programmen ofta bara kan läsas i de stora studentstäderna kan man räkna med att det ofta är dyrt att både bo och leva som student här. Men hur påverkas samhällets och individens ekonomi av olika saker som händer i samhället och vad kan man som studerande göra för sin egen ekonomiska situation?

Hur samhällsekonomin påverkas

Samhällets ekonomi kan påverkas på ett stort antal sätt. Nyligen blev Katrin Westling Palm ny chef för skatteverket, och även sådana förändringar kan påverka samhällets ekonomi. Ekonomin kan till exempel påverkas genom att en ny chef tar beslut om andra skatter på vissa varor, tjänster och liknande. Rent juridiskt kan skatter ändras relativt snabbt och dessa påverkar ofta även individerna på ett eller annat sätt. Om ett land beslutar om höga skatter på till exempel spel kan inte individerna göra så mycket åt saken. De kan däremot söka sig till länder utomlands för att komma runt skatten. Det är genom skatter som staten tjänar pengar och ju mer människor spelar, eller köper varor belagda med skatt, desto mer pengar tjänar staten. Om en folkomröstning hålls om höjda skatter kan individen medverka genom att rösta, men generellt sett är det som så att skatterna bestäms över huvudet på de som bor i samhället och rent juridiskt kan det ses som fel eftersom Sverige är en demokrati där alla ska få vara med och styra.

Individens egna ekonomi

Individens ekonomi kan ofta påverkas utifrån de ekonomiska utvecklingar som sker i samhället. Som student är det ofta svårt att få lån om pengar plötsligt saknas. För andra kan däremot Lanlistan.se vara ett bra alternativ där flera lån jämförs med varandra. Om bensinpriset plötsligt stiger i samhället, kan det innebära en stor oväntad utgift för en familj där pendling förekommer. Om skatten på godis eller matvaror höjs kommer det också bli dyrare för individer i samhället. Ofta höjs dock inte lönerna i takt med att priserna stiger, och studiebidraget för studenter har länge varit alldeles för lågt. Studenter studerar i genomsnitt 8 timmar per dygn, men för att klara sig är det inte ovanligt att en juridikstudent också måste arbeta deltid på en juristbyrå. En juridikstudent kan ibland ha en arbetsdag som är dubbelt så lång som en vanlig anställds, men tjänar ofta inte ens hälften så mycket i timlön. Det gör att studenters ekonomi ofta är mycket ansträngd.

Reply