När har du rätt till en advokat?

 

I vårt rättssamhälle är tillgången till en advokat en grundläggande rättighet. Det står inskrivet i svensk lag att alla som blir anklagade för något har rätt att få en försvarare vid rättegången. Det kan också vara bra att ha en advokat närvarande vid förhör och andra förhandlingar. Advokater är dock dyra och det är långt ifrån alla som har de ekonomiska förutsättningarna att anlita en advokat på egen hand. Därför finns det möjlighet att få en offentlig försvarare, beroende på vilket brott du har anklagats för. Då krävs det att du uppfyller vissa villkor och på så sätt visar att du har rätt till att få dina rättegångskostnader betalda av staten.

Först bör du kolla om du har en försäkring som täcker dina advokatkostnader. I vissa fall kan det nämligen ingå skydd mot

Wooden gavel and books on wooden table, law concept

kostnader i samband med rättegång om du har tecknat en sådan typ av försäkring. Om din försäkring täcker advokatkostnader bidrar inte staten till dina utgifter. Då är det istället mellan dig och försäkringsbolaget att hitta en lösning enligt era avtal. Normalt krävs det en specifik försäkring med hög premie för att du ska få dina advokatkostnader betalda. Om du endast har en hemförsäkring eller reseförsäkring är det sällan som dessa kostnader är inkluderade i ditt försäkringsskydd.

Om din försäkring inte täcker dina kostnader är nästa steg att få juridisk rådgivning. Det sker i samråd med en jurist som går igenom dina möjligheter till att få rättshjälp. Om du är häktad eller anhållen har du alltid rätt att begära en offentlig försvarare. Det sker då genom statens allmänna medel. Om du inte är anklagad för ett allvarligt brott men ändå vill undersöka möjligheterna för rättshjälp kan du tillsammans med juristen ansöka om en advokat. Det sker då med hjälp av en blankett. För att du ska få ekonomisk hjälp med dina rättegångskostnader krävs det att du inte tjänar mer än 260 000 kronor om året. Om du har en årsinkomst som ligger över det måste du betala dina advokatkostnader på egen hand. Du måste också vara en privatperson eftersom föreningar och näringsidkare inte har rätt till juridisk hjälp betald av staten i normalfallet.

Reply