Fortbilda dig inom juridik

Även om du inte planerar att utbilda dig till jurist, kan alla, oavsett vilken bransch man arbetar inom, ha nytta av att känna till grunderna inom handelsrätt. För att få en mycket grundläggande översikt i ämnet krävs inte heller långtgående och omfattande studier; de flesta universitet i Sverige idag erbjuder en kurs som oftast kallas just grundkurs i handelsrätt, eller juridisk översiktskurs. Det är den kurs som med ett smeknamn brukar kallas för ”jöken”.

Jöken är på de flesta universitet en kurs som omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar en halv termins heltidsstudier. I vilken takt och på vilka tider kursens undervisning erbjuds kan dock variera från lärosäte till lärosäte. Om du vill gå jöken som en fortbildningskurs medan du fortsätter att jobba, passar det sannolikt bäst att läsa kursen på kvällstid och på halvfart. Det kan du bland annat göra på Stockholms universitet, där kursen Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs erbjuds av Juridiska institutionen. Kursen kan läsas antingen på helfart under dagtid eller på halvfart på kvällstid. Under kursens gång får du bland annat lära dig grunderna i personrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, familjerätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt och aktiebolagsrätt.Sveriges_Lag_2013

Något annat som kan passa dig som vill fortbilda dig inom juridik samtidigt som du fortsätter arbeta är att läsa jöken på distans. Det kan man bland annat göra via Uppsala universitet, vars kurs Nätbaserad juridisk översiktskurs ges på halvfart. Också den är på 15 högskolepoäng, vilket betyder att det tar en termin att fullfölja studierna. Fördelen med att läsa på distans är naturligtvis att du inte behöver ta dig till några fysiska undervisningstillfällen, utan kan lägga upp undervisningsschemat helt på egen hand utefter dina arbetstider. Examinationen sker genom kontinuerliga inlämningsuppgifter och genom hemtentamen. Till innehållet är denna kurs mer eller mindre identisk med kursen på Stockholms universitet, varför det står dig fritt att välja den kurs vars undervisningsform passar dig bäst.

Ett annat ämne som alla, oavsett bransch, kan ha nytta av att fortbilda sig inom är projektledning. Alla som har någon ambition att göra sig en karriär och någon dag leda ett projekt, hur stort eller litet det än är, behöver de kunskaper som man kan få genom att gå en projektledarutbildning. Bland annat Addskills erbjuder en sådan utbildning.

Reply