Arvstvister

När en människa avlider skall dennes ägodelar och eventuella förmögenheter delas upp bland anhöriga. Det här är ofta en jobbig process för dem som skall gå igenom arvet och det kan därför behövas en duktig jurist som hjälper till med arvsdelningen. Det första som görs efter att en person gått bort är att man gör en bouppteckning. I den skriver man detaljerat ner vad personen som avlidit äger, och vilket värde föremålen har. Bouppteckningen fungerar som ett register över alla ekonomiska tillgångar, och det är också bouppteckningen man använder vid en arvsdelning. Det är viktigt att ha alla dokument i ordning när det kommer till arvsfrågor. I situationer som dessa, när det handlar om pengar, är det lätt hänt att det kan uppstå delade åsikter kring vem som har rätt till vad. Det är därför alltid viktigt att ha hjälp av en utomstående person som inte är jävig, för att allting skall gå rätt till och för att man skall kunna undvika tvister.

Vad gör man vid en arvstvist?

Det finns en sak som kan göra att man långt kan undvika en arvstvist. Det är att man ser till att skriva ett testamente. Det skall vara den avlidne som själv har gjort det, och testamentet måste vara juridiskt godkänt. Problemen uppstår oftast om den som avlidit inte skrivit ett testamente, då är det vanligt med bråk om arv. Hamnar man i en arvstvist är det skönt för alla parter att så snabbt som möjligt kunna reda ut problemen. Det gör man genom att alla parter sitter ner tillsammans och försöker diskutera sig fram till en lösning. Vid riktigt infekterade situationer går det inte att lösa mellan de inblandade och då resulterar det i att alla inblandade får anlita sin egen advokat. Om det går så långt kommer det sedan vara advokaterna som sköter all kommunikation sinsemellan. Problemet med arvstvister som går så långt är att de ofta blir betydligt mycket dyrare och att det till och med kan bli dyrare med själva tvisten än vad man sedan får ut av själva arvet. Kan man inte lösa problemen själva eller genom sina advokater kommer tvisten gå till domstol.

De vanligaste arvstvisterna

Den vanligaste formen av arvstvister är den som sker mellan syskon. Det har ofta att göra med att ett syskon upplever att något annat fått lite mer från arvet, och det orsakar någon form av avundsjuka. Att hamna i en tvist med sina syskon, som egentligen skall vara ens största stöd när en förälder gått bort, är väldigt jobbigt. Dels skall man hantera sin egen sorg, samtidigt som man tvingas strida med människor i ens närhet. Det kan därför vara en god idé att redan på förhand ha diskuterat ett eventuellt arvsskifte både med föräldrar och med varandra. Till det här kan man ta hjälp av en rättsnotarie eller en jurist. Har man diskuterat igenom detaljer redan innan blir det lättare för alla inblandade parter. Alla får utrymme att istället fokusera på sådant som känns viktigt. Exempelvis att ordna en vacker och hedrande begravning, och att ta itu med sitt eget sorgearbete. Behöver man mer tips om begravningsbyråer och vad man behöver tänka på kring dem kan man klicka här för att få information.

Reply