Vad gör en juridisk rådgivare?

Sveriges lag är en komplicerad text och många gånger är det omöjligt förr lekmän att tolka den i relation till sådant som man går igenom. I det läget kan en juridisk rådgivare vara till stor hjälp för den som är osäker på de möjligheter och begränsningar som lagboken innebär. Rådgivare inom juridikens område har i regel läst på juristlinjen och har därmed en gedigen akademisk utbildning. Eftersom lagen är uppdelad i sektioner burikar jurister vara specialiserade inom ett eller ett par områden. Jurister gan ge råd i till exempel brottsmål, skattefrågor, vårdnadstvister, fastighetsjuridik eller patentfrågor. juridisk rådgivning on line är ett kostnadseffektivt alternativ för den som vill ha svar på enklare frågor.

Råd inför viktiga beslut

Juridisk rådgivning innebär ofta att ett företag, en organisation eller en privperson ber om hjälp inför ett viktigt beslut. Det kan handla om hur ett företag som börjat använda factoring för bättre likviditet ska förändra sin redovisning eller om hur man skyddar en idé eller ett varumärke med hjälp av patent. När vi talar om specialister på juridisk rådgivning i affärsvärlden kan det kosta tusentals kronor i timmen att anlita tjänsten. Inte sällan gäller det dock miljonbelopp och i relation till det är rådgivningen synnerligen prisvärd. Privatpersoner kan faktiskt få kvalificerade råd utan att behöva betala för det om det gäller sådant som konsumenträtt och skatteregler. Det gäller bara att vända sig till rätt myndighet ställa frågor till deras experter. Juridisk rådgivning är också vanlig i samband med skilsmässor och bodelningar. Två parter kan ha varsin rådgivare eller enas om att hitta en oberoende expert som de båda känner förtroende för.

Diplomati och djupa kunskaper om lagen

Juridiska rådgivare arbetar ofta med människor som hamnat i besvärliga situationer som kan ha en avgörande effekt på livet. Se till exempel på vårdnadstvister i praktiken, det brukar vara tråkiga historier där man helst inte vill ha en uppgörelse i en domstol. Om parterna kan komma överens i ett tidigare skede är det bra för alla och i den situationen spelar juridiska rådgivare ofta en viktig roll. Juridisk rådgivning kan alltså handla om en form av balansgång där man ser till vad som är bäst och rimligt utifrån två parter som befinner sig i konflikt med varandra. Det är då fråga om diplomati och konfliktlösning som har sin utgångspunkt i lagboken. Man kan visserligen säga att advokater ger en form av juridisk rådgivning innan och under rättegångar men ofta syftar rådgivningen till att den som söker hjälp ska slippa att bli åtalad i samband med till exempel skatteplanering och andra komplicerade företagsaffärer.

Reply