Konsultera en jurist inför skilsmässan

Att skiljas är aldrig en trevlig upplevelse. Trots att ni kommit överens om att äktenskapet ska vara slut och skiljs åt som vänner kan det ändå vara en sorg att lämna den du trodde att du skulle leva resten av livet tillsammans med.

När man avslutar ett äktenskap medför det också många juridiska frågor. Problemet är bara att påfrestningen av att skiljas kan göra det svårt att ta itu med dem själv. Det är i de fallen en jurist kan ge riktigt bra hjälp. Hos Magnusson Advokatbyrå hittar du jurister och advokater inom familjejuridik som kan hjälpa dig avsluta äktenskapet på ett bra sätt. Många tänker att de ska lösa saker som vårdnad och bodelning själva, men om det finns infekterade känslor med i leken så kan det vara en överväldigade uppgift. Då är det skönt att ha en tredje part som finns till hands och dessutom känner till regelverket.

Gå inte miste om det du har rätt till

Det som händer vid allt för många skilsmässor är att en part backar eftersom personen vill undvika konflikter. Det brukar medföra att den personen också går miste om det den har rätt till. Många drar sig för att ta hjälp av en jurist eftersom de är rädda för höga kostnader, men sanningen är att den ekonomiska förlusten kan bli betydligt mer kännbar än så om du inte gör det. I äktenskap händer det att en part tjänar mer än den andra och därför har bidragit mer ekonomiskt till hushållet. Den parten kan därför tycka att den har rätt till mer. Så är dock inte fallet. De gemensamma tillgångarna ska alltid delas lika när ni skiljer er. Det är också viktigt att inte glömma att den person som tjänat mer kanske har möjliggjorts att göra det just för att den andra parten tar mer ansvar i hemmet. Även om du inte går i tankar att skilja dig nu kan det vara viktigt att fundera över vad som skulle hända med dig ekonomiskt om det tråkiga skulle inträffa. Det kan också vara bra att veta vad som oftast orsakar skilsmässor. Här är en intressant artikel som belyser just det. Var inte rädd för att läsa på eftersom det kan hjälpa dig i framtiden.

Välj en jurist du känner dig trygg med

När du väljer jurist är det viktigt att du väljer en person som du känner dig trygg med eftersom det är personliga saker ni ska gå igenom. Viktigt att komma ihåg är dock att din jurist inte är en terapeut. Om du känner behov av att bearbeta mer kan en skilsmässocoach vara till stor hjälp. Om du går igenom en skilsmässa just nu är det också viktigt att du tillåter dig själv att sörja.

Reply