Ha koll på juridiken när du hyr en lokal eller ett kontor

De flesta företag driver sin verksamhet från en lokal eller ett kontor som de hyr av en fastighetsägare. Detta gäller oavsett om det är ett serviceföretag med ett hundratal anställda eller en mindre bokföringsbyrå. Det är få företag som äger sina egna lokaler.

Valet av lokal eller kontor har stor betydelse för såväl personalen som kunderna. Det är därför värt att lägga ner både tid och resurser för att finna en bra lokal. När du söker efter en lokal eller ett kontor finns det en utmärkt tjänst vid namn https://workaround.io/se/ som du kan använda dig av. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att leta efter lokal. Sökfunktionen är mycket användarvänlig samtidigt som utbudet i databasen är omfattande.

Juridiken avseende hyra av lokal eller kontor är komplicerad

När du hyr en lokal eller ett kontor är det viktigt att du har koll på juridiken. Fastighetsrätten är ett av de mer komplicerade områdena inom juridiken. Reglerna om avtalstider, uppsägningar, förlängning av avtal med mera är mycket komplicerade. Accepterar du villkor som inte är lämpliga för din verksamhet kan avtalet få mycket kostsamma följder. Skriv därför aldrig på ett lokalhyresavtal om du inte är säker på vad det innebär.

Anlita advokat om du är osäker

Är du osäker på vad hyresavtalet kommer att innebära för din del bör du anlita en advokat. Den advokat som du anlitar ska vara specialiserad på fastighetsrätt och hyresjuridik. En erfaren och skicklig advokat med denna inriktning kan snabbt och enkelt läsa igenom avtalet och förklara vad det innebär för dig.

Samtidigt får du råd om vilka punkter i avtalet som bör ändras för att avtalet ska vara mer till din fördel. Att anlita en advokat för att granska avtalet är en i sammanhanget billig försäkring mot att du undertecknar ett hyresavtal som kommer att orsaka dig framtida bekymmer.

Reply