Att låna pengar för att få kontroll på juridiken

Som företagare är det viktigt att ha kontroll på juridiken. En företagare som inte hanterar juridiken på rätt sätt tar stora risker. Detta riskerar att förr eller senare leda till att verksamheten äventyras. Avtal som inte är korrekt utformade, eller felaktiga tolkningar av bestämmelser i befintliga avtal, kan leda till besvärliga och kostsamma tvister med myndigheter, kunder, leverantörer och även anställd personal. Det är därför mycket viktigt att man som företagare god tid lägger ner såväl tid som pengar på att kvalitetssäkra verksamheten ur juridisk synvinkel.

Problemet för många företagare, framförallt under uppstartsfasen, är att verksamheten ofta drivs med snäva ekonomiska marginaler. Detta innebär att det sällan finns tillräckliga resurser för att anlita en advokat eller någon annan jurist i förebyggande syfte.

Företagslån för att kunna köpa juridiska tjänster

En lösning för att få råd med en grundläggande juridisk granskning av verksamheten kan vara att ansöka om företagslån. Exempelvis kan ett företag ansöka om lån via Qred.com där en låneansökan endast tar ett par minuter. Därefter har företaget en låneoffert inom endast en timme. Accepteras offerten finns dessutom pengarna på företagets konto redan samma dag.

Med hjälp av lånet kan företaget anlita en erfaren och kompetent jurist för att kvalitetssäkra verksamheten ur juridisk synvinkel. Att i god tid lägga ner resurser på juridiken är en investering för företagets framtid. Korrekt utformade avtal och andra juridiska dokument innebär att risken för framtida tvister och andra juridiska bekymmer avsevärt minskar. Dessutom kan företagaren koncentrera sig på att utveckla verksamheten, istället för att oroa sig för vad som kan hända på grund av till exempel tveksamma avtal vilka används sig i verksamheten.

Reply