Vad gör en kronofogde?

Antalet ärenden hos Kronofogden ökar, och bland de skuldsatta finns speciellt många yngre personer. SMS-lån blir vanligare, och ekonomin blir kärvare, vilket kan ses som två möjliga förklaringar. Men vad händer egentligen när en skuld eller obetald räkning hamnar hos kronofogden? Kommer de hem till en och tömmer bohaget på en gång? Riktigt så dramatiskt är det naturligtvis inte, även om ett brev från Kronofogden såklart kan röra upp många starka känslor. Det är vanlig att känna obehag i kontakt med Kronofogden, men de är människor som vill hjälpa dig att lösa din situation.

En kronofogde vill hjälpa

det står klart att inte alla förstår hur Kronofogden fungerar. Kronofogden är en myndighet som varken tar ställning för den som vill driva in pengarna eller för den som är skyldig pengar. De finns för att hjälpa båda parter att komma fram till en hållbar lösning. Om du har en skuld fastställd hos Kronofogden så görs en utmätning på din lön, för att de ska se hur mycket du skulle kunna betala på din skuld. Du kan dock inte förhandla med Kronofogden om ränta eller dylikt då det är den som du är skyldig pengarna, och som lämnat in skulden till myndigheten, som råder över det. När Kronofogden gör utmätning tar de hänsyn till en skälig levnadsstandard och vissa kostnader som följer med det.

Allmänna och enskilda skulder

Vissa har fått en skuld fastställd av Kronofogden på grund av till exempel sjukdom eller annan omständighet i livet som är svår att förutse och påverka. Andra kan ha tagit ofördelaktiga lån hos tvivelaktiga kreditgivare. Oavsett anledning så måste skulden ändå tillslut betalas. Har du en skuld hos Kronofogden som du inte kan betala så kan du i vissa fall göra en avbetalningsplan. Det beror på om det gäller allmänna eller enskilda skulder. Allmänna skulder är pengar som du är skyldig staten, enskilda skulder är pengar som du är skyldig privatpersoner eller företag. Om du till exempel bestämmer dig för att Låna pengar hos Sambla som är ett företag, och sedan inte kan betala den skulden, och ärendet går vidare till Kronofogden, då blir det en enskild skuld.

Reply