Vad innebär juridik?

Juridik betyder att du studerar eller arbetar inom rättsreglerna och deras tillämpning och du kan alltså läsa lagtexter och tolka dessa. Juridik handlar till stor del om att tolka lagtexter. Även om de ska vara så tydligt skrivna som möjligt så är varje fall unikt och det kräver att varje fall ställs mot lagtexten och det är där juristerna kommer in i bilden.

Olika typer av juridik

Det finns massvis av olika typer av juridik och vill du studera juridik så finns det gott om chanser till att få anställning. I så gott som alla branscher så finns det juridiska uppgifter.

Nu, i och med att vi blir mer och mer miljömedvetna, kommer också det som heter miljörätt upp mer och mer på tapeten. Miljörätten innefattar allt som har med miljön att göra. Det finns internationella miljörättsavtal där stater åtar sig att genomföra vissa åtgärder för att vi tillsammans ska kunna klara den klimatkris vi alla står inför.

Närbesläktad till detta är den internationella rätt som finns och som står över alla stater. Det spelar ingen roll vilken stat du befinner dig i, du ska vara skyddad ifrån vissa saker oavsett. Det är till exempel folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten. Dessa tre punkter kan ingen stat förhandla bort utan det lutar mot de mänskliga rättigheterna som ska anses gälla alla, bara för att vi är människor. Ingen stat ska kunna komma undan med ett folkmord även om det händer i deras egen stat. Krigsbrott kan handla om att använda vapen som är olagliga, som till exempel gaser. Det är olagligt men det står i kontrast till staters suveränitet och det gör att det alltid är svårt. För att en annan stat eller FN ska gå in i ett land och kräva mänskliga rättigheter krävs det oftast något utöver det vanliga.

Reply