Betygshets på juristprogrammet

Många har tankar om juristyrket och hur det egentligen är att plugga juridik. Precis som med många andra utbildningsprogram finns det en del rykten kring juristprogrammet. De flesta känner till att juridikstudenterna pluggar väldigt mycket och att det råder viss konkurrens på utbildningen. Eftersom det examineras hundratals nya jurister varje år är det inte alltid lätt att få jobb eller få den praktikplats man har drömt om så länge. För att öka sin egen chans och samtidigt minska de andra studenternas möjligheter ryktas det bland annat om hur juridikstudenterna förstör böcker för varandra.

1107px-juris_doctor_diplomaVinna eller försvinna

Det finns några arbetsplatser som är mer eftertraktade än andra om man börjar slå sig in på den juridiska banan. Stora byråer som Mannheimer Swartling och Ernst & Young tillhör de mest populära valen att praktisera och arbeta på, men det finns få platser tillgängliga. Under juridikstudiernas fem år gäller det att kamma hem toppbetyg för att ens ha en chans på en större byrå. Många studenter vittnar om att det handlar om att vinna eller försvinna. Vid Uppsala universitet antas 200-300 nya juridikstudenter varje termin. Även de får höra historierna om hur andra studenter förstör kurslitteratur efter att de själva har läst texten. Kanske bidrar de också med nya historier. Vissa rykten är bara slarvigt och Fördomsfullt om elevernas tillvaro medan andra berättelser har mer tyngd i sig. Att alla juridikstudenter är utsatta för mycket stress är ingen fördom utan tvärtom en sanning som gör sig starkt påmind när det till exempel är tentadags.

En utbildning med anor

Att plugga till jurist är på många sätt en imponerande bedrift. När man väl har en juristexamen kan man välja att studera till advokat eller till och med bli domare. Detta tar ofta flera år. Det är dina betyg som avgör hur långt du kan gå i utbildningen, därför är det inte så konstigt att det råder stark betygshets på juridikutbildningen. Traditionellt sett brukar juristutbildningen ses som en av de mest akademiska utbildningarna. Det kan vara lättare att börja på utbildningen om man kommer från en familj med akademisk tradition, men alla är välkomna, så länge man har tillräckligt bra betyg. Vissa interna undersökningar på universitet visar att studenter som saknar akademisk erfarenhet har svårare att ta sig fram på utbildningen, i alla fall i början. Många olika högskolor och universitet går in och försöker stötta dessa elever så att alla får samma chans till lika utbildning. Betygen får dock eleverna förtjäna själva.

 

Reply