Arbeta hemifrån som jurist

En av de stora trenderna för de som är yrkesverksamma, har under de senaste åren varit att arbeta hemifrån. Möjligheten att arbeta från hemmet är något som har gjort det möjligt för många yrkeskategorier att utföra en del av sin arbetsvecka på distans utan att rent fysiskt behöva åka in till sin arbetsplats. Det är dessutom en trend som har kommit för att stanna. Även om möjligheten att jobba hemifrån har sina utmaningar så överväger fördelarna. Detta gäller dessutom för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren.

Att arbeta på distans är emellertid inte något som är tillgängligt för alla yrkesgrupper. Tvärtom är det än så länge en möjlighet som är begränsad till framförallt administrativa och kreativa yrken. Som exempel på sådana yrken kan nämnas översättare, administratörer, designers och skribenter. För de som arbetar inom vården eller som arbetar med butiksförsäljning är möjligheterna till arbete hemifrån än så länge mycket begränsade.

Möjligheterna att arbeta hemifrån som jurist

Den som utbildar sig till jurist har ett mycket brett urval av yrken att välja mellan. Förutom de traditionella juristyrkena som åklagare, advokat eller domare kan den som har en juristexamen i bagaget även välja att arbeta som till exempel bolagsjurist, försäkringsjurist eller handläggare på någon av landets alla myndigheter.

Även om de olika juristyrkena skiljer sig åt på väsentliga punkter finns det gemensamma nämnare. En sådan gemensam nämnare är skrivandet. De flesta jurister tillbringar en stor del av sin arbetstid med att skriva. Det kan vara allt från att skriva inlagor och göra rättsutredningar till att författa promemorior eller skriva avtal.

Dessa typer av skrivuppgifter kan i de flesta fall utföras i princip var som helst, det vill säga även i hemmet. I många fall kan det dessutom vara en klar fördel att skriva i hemmet. Detta gäller framförallt för den som har en familjesituation vilken gör möjligt att arbeta med skrivuppgifter utan att bli störd av andra familjemedlemmar.

En kombination är den bästa lösningen för de flesta jurister

Att enbart arbeta hemifrån är emellertid en lösning som passar väldigt få jurister. De flesta jurister har även arbetsuppgifter som kräver en fysisk närvaro på arbetsplatsen. Advokater, åklagare och domare måste rent fysiskt befinna sig i rättssalen när det är dags för rättegång. Den som arbetar som advokat måste dessutom löpande träffa sina klienter för att gå igenom deras ärenden och så vidare.

För de flesta jurister är därför en kombination av kontors- och distansarbete den bästa lösningen. En domare måste vara närvarande vid rättegången men kan med fördel arbeta hemifrån när domen till det aktuella målet ska skrivas. Detsamma gäller för en advokat. Advokaten måste självfallet vara närvarande vid rättegången men kan arbeta hemifrån när hen ska skriva inlagor till domstolen eller upprätta avtal och andra juridiska dokument åt sina klienter.

Reply